บริการตรวจวัดเสียงตามมาตรฐานสากล

     บริษัท เซ็น อะคูสติก จำกัด มีบริการตรวจวัดเสียงตามมาตรฐานสากล ทั้ง ASTM และ ISO โดยใช้เครื่องมือวัดเสียงมาตรฐาน Class 1 และ Class 2 (IEC 61672) ซึ่งตรวจวัดค่าต่างๆดังนี้

ค่าที่ทำการวัดเสียง

บริการตรวจวัดเสียงตามมาตรฐานสากล
บริการตรวจวัดเสียงตามมาตรฐานสากล

     หากบริษัท หรือ หน่วยงานใด ต้องการปรึกษา หรือ สนใจให้เราเข้าไปวัดเสียง อย่าลังเลครับ ติดต่อเราได้เลย ไลน์ไอดี zen-acoustic หรือ โทร 099-398-5444 บริษัท เซ็น อะคูสติก ยินดีให้บริการครับ 

  • ระดับความดังของเสียง (Sound Pressure Level) หน่วย: เดซิเบลเอ (dBA)
  • ระดับความดังของเสียง แบบแยกความถี่
  • ค่าระดับความเงียบของห้อง (Noise Criteria, NC) ไม่มีหน่วย
  • ค่าความก้องของห้อง (Reverberation Time, RT60) หน่วย: วินาที
  • ค่าการป้องกันเสียงส่งผ่าน (Field Transmission Class, FSTC) ไม่มีหน่วย